HỎI ĐÁP

Để xây dựng một trạm BTS hoàn chỉnh. Theo quy trình, chúng ta cần làm những bước như sau:

 


 

Các câu hỏi khác:

Hiện có 3 Khách online
Số lươt truy cập : 139057
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà X2 – 70 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
Email: info@tdis.vn - Tel: 04. 3537 7708 – Fax: 04. 3537 7730
DESIGNED BY HAIDANG MEDIA