HỎI ĐÁP

Trả lời:

BTS thực hiện tất cả các chức năng thu phát liên quan đến giao diện tuyến GSM xử tín hiệu mức độ nhất định. Về 1 số phương diện thể coi BTS modem tuyến phức tạp nhận tín hiệu tuyến đường lên từ MS rồi biến đổi nó thành dữ liệu để truyền đi đến các máy khác trong mạng GSM, nhận dữ liệu từ mạng GSM rồi biến đổi nó thành tín hiệu tuyến phát đến MS. Các BTS tạo nên vùng phủ sóng của tế bào, vị trí của chúng quyết định dung lượng vùng phủ của mạng. Tuy nhiên BTS chỉ đóng vai trò phụ trong việc phân phối tài nguyên tuyến cho các MS khác nhau.

Các câu hỏi khác:

Hiện có 1 Khách online
Số lươt truy cập : 139057
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà X2 – 70 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
Email: info@tdis.vn - Tel: 04. 3537 7708 – Fax: 04. 3537 7730
DESIGNED BY HAIDANG MEDIA