Tin tức Tin ngành
Quyết định 1376/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đính chính Phụ lục 2 - Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009 - 2010

Các tin khác:
Hiện có 4 Khách online
Số lươt truy cập : 134321
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà X2 – 70 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
Email: info@tdis.vn - Tel: 04. 3537 7708 – Fax: 04. 3537 7730
DESIGNED BY HAIDANG MEDIA