Tin tức Tin ngành
Thông tư 10/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Các tin khác:
Hiện có 2 Khách online
Số lươt truy cập : 134323
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà X2 – 70 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
Email: info@tdis.vn - Tel: 04. 3537 7708 – Fax: 04. 3537 7730
DESIGNED BY HAIDANG MEDIA